Gazy Techniczne Szczecin Police Zachodniopomorskie


FERROLINE PN-ISO
14175
Metoda
spawania
Skład
objętościowy
w %
Zastosowanie do stali niestopowych
i niskostopowych
Ferroline  C8 M20 MAG M 8% CO2
w Ar
wysoka niezawodność technologiczna,
spawanie blach małej i średniej grubości
Ferroline C18 M21 MAG M 18% CO2
w Ar
wysoka niezawodność technologiczna
Ferroline C6 X1 M24 MAG M 6% CO2,
1%O2
w Ar
do wszystkich pozycji spawania,
dla wszystkich grubości materiału
Ferroline C12 X2 M24 MAG M 12% CO2,
2%O2
w Ar
wysoka wydajność i niezawodność,
intensywne wtapianie
Ferroline C5 X5 M23 MAG M 5% CO2,
5%O2
w Ar
wysoka wydajność spawania blach cienkich
Ferroline X4 M22 MAG M 4% CO2
w Ar
wyjątkowa mała ilość odprysków,
nie wymaga obróbki złącza po spawaniu
Ferroline He20 C8* M21 MAG M 20% He, 8%
C02
w Ar
wysoka wydajność spawania,
duża energia cieplna procesu
Dwutlenek węgla
techniczny
C1 MAG C 100%
Co2
podstawowy gaz osłonowy
do spawania stali niestopowych

 

Aluline PN-ISO
14175
PN-ISO
14175
Skład
objętościowy
w %
Zastosowanie do spawania aluminium oraz metali nieżelaznych
Argon
4.6 / 4.8
11 TIG/
MIG
100% w Ar uniwersalny gaz do spawania materiałów reaktywnych takich jak: tytan, tantal, molibden, niob